Praktisk information till deltagare

Start

Vi bygger lägret tillsammans – egna tält och verkstäder samt gemensamma funktioner. Ankomsttid söndag 16 juli eller eftermiddag/kväll lördag 15 juli. Ledningsgruppen kommer nog vara där från lördag kväll. (Tror vi)

Planen är att lägret ska vara någorlunda i drift till kl 10 på måndagsmorgonen.

Vi kommer få tillgång till parkering för våra fordon. Vi får köra in i borgen för att lasta av/på utrustning.

Vad händer under veckan?

Borgen har öppet 10-17 varje dag och vi ska hålla verkstäderna igång minst 11-16.

Vi hoppas på olika kvällsaktiviteter: visning av borgen och museet, föreläsningar, någon kurs kanske? Deltagarna får gärna bidra!

Onsdag kväll ordnar vi mjödprovning. Ta gärna med ditt eget mjöd. Betyg sätter vi tillsammans. Mjödprovningen har självkostnadspris och är förstås en aktivitet för vuxna.

Torsdag kväll kommer vi att anordna en bankett med extra smaskig mat. Se till att betala till den!

Under borgens öppettider förväntas moderna föremål vara gömda och 11-16 verkstäderna i gång. Om man har arbetspass eller deltar i en kurs är det ok att stänga sin verkstad under tiden. Under övrig tid vill vi gärna att det också hantverkas och att man har historisk dräkt på sig.

Frukost ätes vid 8-tiden. Lunch serveras ungefär 12 och middag ca 18.

Kaffe: kan vara nödvändigt. Det går att köpa på caféet på området, men vi kommer också koka kaffe när besökarna inte ser det. Bidra gärna med ett paket kok-kaffe

Varje dag kommer ett antal personer ha kökspass, dvs att under kökschefens överinseende förbereda respektive måltid, servera den och diska efteråt samt hugga ved och bära vatten. Det ingår även att baka/steka bröd till lägrets deltagare. Kökspassen planeras 9-13 och 14-19, men kan ofta bli kortare. Festkvällens pass är längre, men också extra roligt. Det brukar finnas en frukosttrupp som enbart sköter frukosten.

Vi kommer inte att ordna brödbak med besökare eller annan sådan verksamhet.

Lägrets slut

Vi har verkstäderna igång till kl 16 den 23 juli. Sedan rivs lägret och vi städar området under kvällen 23 juli. Därefter körs lägerutrustningen till förrådet i Vederslöv och packas ur (gäller för dem som har möjlighet)

Kan du bara delta på delar av lägret? Kontakta Jenny om detta.

Mat

Vi kommer att ha ett gemensamt lägerkök där vi tillagar mat tillsammans efter enkla historiska eller historiskt inspirerade recept. Det serveras morgongröt, middag och kvällsvard från frukost måndag 17 juli till frukost 23 juli.

Deltagarna kommer att tilldelas arbetspass i det gemensamma köket. Det frigör tid för övriga att hantverka.

En av kvällarna kommer vi ordna en bankett med extra festlig mat (sannolikt torsdag).

Köket kommer ha tillgång till kyl och frys. Deltagarna kommer förhoppningsvis ha viss tillgång till dessa, åtminstone för att förvara frysklampar. Allergiskäl ger förtur.

Boende

Vi bor i tidstypiska tält – ryttartält, A-ramstält, paviljonger eller liknande som du har med dig själv. Inne i tältet får du ha det som du vill, men om det inte ser tidsenligt ut, så får du stänga det åtminstone under besökstiderna. Vill du bara delta dagtid så går det bra.

Ett extra/gemensamt tält kommer finnas för den som behöver sovplats. Ta kontakt med Jenny om sådant behov.

Det finns också möjlighet att sova inne i några av de historiska husen. Då måste personliga ting packas samman under öppettiderna på ett snyggt sätt eftersom besökare får röra sig fritt på hela området. Dina saker kan du även ha i det gemensamma tältet under dagtid.

Vi får slå ner spik och gräva för stolpar i marken, om det går att återställa efteråt.

Det kommer finnas en begränsad tillgång till elluttag vid museet i borgen. Vi får dela på dessa och ta med varsin powerbank.

Verksamhet

Under hantverkslägret förväntas alla delta i arbetet i en lämplig verkstad med historiskt hantverk. Undantag om man är barn eller passar ett litet barn.

Ta med en egen verkstad eller verksamhet som passar för vikingatid eller medeltid.

Mer om verkstäder här: https://2023.hantverkslagret.org/verksamhet-pa-lagret/

Verkstädernas ambition får gärna vara att prova något nytt, experimentera för att återskapa något fynd, gärna använda källor i arbete. Vår intention är att gruppera hantverkare/verkstäder tillsammans så att man kan arbeta och lära sig bredvid varandra, lära ut och hjälpas åt. Se sidan Inspiration!

Samordna er gärna inom verkstadsgruppen, dela på skärmtak och sådant. Den som vill vara lärling i en verkstad behöver checka av det med någon erfaren så att det finns plats, utrustning och råvaror.

Det ska finnas kol och ved nog för verkstädernas behov.

Verkstad, inte marknad

Det går bra att sälja det du själv producerar, men Hantverkslägret är inte en marknad. Fokus är inte försäljning utan hantverk och experimenterande. Det är tillåtet att sälja saker till besökarna, men det bör vara föremål som ni tillverkar eller kan tillverka på lägret, och visar hur man gör (man kan ju förbereda hemma förstås med ett större antal). Det ni säljer, ska logiskt hänga ihop med er verksamhet och skulle kunna ha tillverkats på plats. (och för att vara ärlig, besökarna vill också handla lite…)

Vinsten ni gör på eventuell försäljning av det ni har tillverkat på egen hand går till den enskilde.

Säkerhet

Vid varje botält ska finnas minst en brandhink, helst i trä eller annat snyggt material, men det är okej med plast om man inte kan få tag på något annat. Tälten ska ställas upp med några meters mellanrum av brandskyddsskäl. Vid verkstäder som använder eld, ska brandhink finnas. Om någon gör en egen eldstad ska brandhink finnas nära.

Alla ska vara varsamma med eld. Vi får göra eldgropar. Vid brandrisk kan det bli krav på upphöjda härdar.

Alla ska hjälpas åt att ta ansvar för härdar, lyktor, eldar och ljus.

Tänk på hur du förvarar värdesaker. Besökare tar sig ibland stora friheter…

Likabehandling

Vi har en likabehandlingspolicy för allas trygghet. En trygghetsperson kommer att utses, som man kan gå till om något inte känns ok.

Funktionsnedsättning

Pga lägerplatsens beskaffenhet kan den vara otillgänglig vid svårare funktionsnedsättning, men kontakta arrangören gärna om du tror att detta kan vara ett problem så försöker vi skräddarsy en lösning för dig. Även arbetspass och liknande kan specialanpassas.

Kurser, föreläsningar

Förhoppningsvis kommer vi att kunna hålla kurser, workshops och föreläsningar för varandra och kanske ta in utomstående för föreläsning eller liknande.

Vill du föreläsa? Ange det i din anmälan och/eller meddela Jenny.

Barn på lägret

Barn är välkomna, men föräldrarna har ansvar och uppsikt över dem. Vi förstår att det är svårt att delta heltid i en verkstad om man har små barn, men om båda föräldrarna deltar på lägret förväntas åtminstone en av dem delta i en verkstad. Om barnen är större, hoppas vi att båda föräldrarna kan delta i verkstäderna. Även lägerdeltagare med barn kommer att tilldelas arbetspass.

Deltagare under 18 som kommer med sina föräldrar får mycket gärna delta i verkstäder och ha arbetspass. Från 15-årsåldern kan det vara lämpligt att man har sysslor åtminstone på deltid under lägret.

Om deltagare under 18 år vill komma utan föräldrar måste någon annan myndig ta ansvaret för dem.

Hygien

Covid är fortfarande en realitet. Vi uppskattar om ni är vaccinerade. Är du förkyld, ta ett covidtest. Är du sjuk, så kan du inte komma.

Vatten kommer finnas inne i borgen vid köket. Vid entrén till museiområdet finns dusch, vattentoalett och bastu som vi får använda. Duscha och basta helst utanför öppettiderna. I anslutning till själva borgen finns ett torrdass. (Det är ca 300 meter mellan entrén och borgen).

Det kommer finnas tillgång till soptunna. Men ta hand om egen pant!

Dräkt

Föreningens verksamhet omfattar huvudsakligen Europa under perioden 600-1400 e.Kr. Dräkt bör därför anpassas efter tidsperioden. Varje lägerdeltagare ska ha med sig sin egen dräkt som bör vara någorlunda tidsenlig. Inga sömmar kommer att granskas – man gör så gott man kan.Tänk på att vädret kan skifta och att det är många dagar. Vi rekommenderar oömma klädesplagg/förkläde om man deltar i en smutsig verkstad och för lägerarbetspassen.

Utgångspunkten är att vi går klädda heltid i historisk dräkt, även när området inte är öppet för besökare.

Diskreta moderna skor är tillåtet liksom glasögon om man måste ha det.

Utrustning

Deltagarna, även de som tar del av lägrets gemensamma mat, ska ha med sig egna matutensilier: skål (ofta serveras soppor och grytor), ev tallrik, mugg, sked, kniv. De bör vara i trä eller keramik eller något annat material och stil som är tidsenligt (eller åtminstone stämningsfullt).

Verkstäderna ska ha ett historiskt utseende.

Se ovan om tält.

Utgå inte från att du kan använda föreningens utrustning för privat bruk. Vid behov, ta kontakt med arrangören.